BOLET SILVESTRE

Les dues temporades de bolets son la primavera i la tardor, en aquestes estacions més suaus de temperatura i generalment més humides són les que donen les condicions de temperatura i humitat idònies perquè floreixin els bolets.

Tardor

Primavera

BOLET CULTIU BIO

Les famílies de bolets saprofags, que s’alimenten de matèria en descomposició, són les que des de fa més temps és poden cultivar en recintes adaptats, aixó fa que poguem disfrutar d’ells durant tot l’any, molts d’ell han estat modificats d’aspecte amb el que normalment tenen en entorn silvestre degut al canvi de llum o de temperatura.

TÒFONA

Segons l’època de l’any, es poden arribar a trobar sis tipus de tòfona, quatre d’aquestes són les anomenades vulgarment d’estiu, gravada, magenca i negra; que es troben al nostre territori i són apreciades en el mateix ordre.
Les altres dues, venen de fora, i al carrer se les anomena, l’una blanca d’Italia i l’altre és la Xina.c

BIO

Per ara tenim dos productes BIO els tomàquets i les pomes de muntanya. Els tomàquets mes de 15 varietats durant la temporada, són especialment dolços per la terra rica en potassa on creixen i les pomes, 6 varietats, cultivades a una alçada superior als 800 metres, això el dona un gust i un cruixent molt característic.

KM0

A les comarques de muntanya  hi ha molts pagesos que actualment estan recuperant productes tradicionals del camp, alguns fa uns anys desestimats per la indústria de l’alimentació, ara els hi podem tornar el valor que sempre han tingut.

ALTRE SILVESTRE

Tal i com s’ha fet sempre la gent de la muntanya aprofita els recursos que aquesta dona, són pocs dies a l’any i disposem de poca quantitat però aquests dies podem gaudir de productes tradicionals que és van perdent.