Bolet silvestre pal de paller

Bolet silvestre pal de paller

Són els bolets que surten i apareixen en zones forestals sense cap intervenció aliena, degut a la gran varietat d’espècies ens centrarem en els comestibles i amb més interès gastronòmic i valor comercial.

Tipus comercialitzats

Les dues temporades de bolets son la primavera i la tardor, en aquestes estacions més suaus de temperatura i generalment més humides són les que donen les condicions de temperatura i humitat idònies perquè floreixin els bolets.

Altres bolets comestibles

Bolets considerats com a comestibles, alguns excelents, però que normalment no es troben al mercat degut a la poca demanda o a ser poc coneguts.