El bolet silvestre protagonista, és per això el pal de paller des de la fundació de l’empresa, a Bolets Pirineus tot gira entorn seu. Els bolets surten en zones forestals sense cap intervenció aliena.