Tal i com s’ha fet sempre, la gent de muntanya aprofiten el recurs silvestre que aquesta dona; són pocs dies a l’any i disposem de poca quantitat, però aquests dies podem gaudir de productes tradicionals que és van perdent.