Registre reservat a professionals i empreses

Si es vol accedir a preus i al enviament de informació setmanal de la temporada per Whatsapp, aleshores caldrà omplir i enviar aquest formulari.

Un cop enviat ens haurem d’esperar a l’activació.

Per a aconseguir l’activació, cal omplir totes les dades requerides que es demanen.

Nou registre d’usuari
*Camp requerit

Ens reservem el dret de decidir la incorporació o no, de les dades de registre als nostres fitxers.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i Reial decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, s’informa, que les dades seran incorporades als nostres fitxers i no seran cedides a tercers.

Així mateix, l’usuari certifica que les dades que es faciliten, són certes, veraces i pertinents, per a la finalitat de contacte i oferta de productes i serveis entre empreses.

Es pot exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació, modificant el registre en qualsevol moment accedint al formulari de dades del perfil o contactant-nos directament.

Gràcies.