Gammes alimentàries

Gammes alimentàries
Patata brava

Què són les gammes alimentàries

Els aliments es classifiquen en gammes, de la I a la V, en funció del tractament que hagin rebut i el sistema de conservació.
Al mercat els aliments és troben en diferents formes en el seu estat original, higienitzats, tallats, pelats, envasats, fins i tot cuinats.
Aquesta diversitat és possible gràcies als avanços tecnològics de la indústria alimentària i dels canvis en els hàbits de consum, les gammes alimentàries ajuden a organitzar-nos i preparar-nos segons sigui el tractament previ  i la forma de conservació a la recepció del producte.

Les diferents gammes alimentàries

I Gamma

Frescs. Fruita, verdura, carn, peix o cereals, productes que no s’han sotmès a cap tractament de conservació ni han sofert cap tractament higienitzant. Es tracta d’aliments molt peribles, per la qual cosa les condicions de conservació i manipulació han de ser molt acurades per evitar riscos.

II Gamma

Conserves. Fruita en almívar, salses, aquests s’han sotmès a un procés tèrmic i posterior envasat, la qual cosa permet que es conservin durant molt més temps. No requereixen temperatures fredes d’emmagatzematge n’hi ha prou amb tenir-los en un lloc fresc i sec.

III Gamma

Congelats. Verdura, carn, peix o marisc. Es tracta d’una de les formes per mantenir una llarga durada de conservació.

IV Gamma

Envasats al buit o en atmosferes controlades. S’han tallat o pelat, no s’han sotmès a cap procés de cocció i seguidament s'han envasat en recipients en atmosfera controlada o al buit. Bosses d’amanida o verdures pelades i tallades a punt per utilitzar-les.

V Gamma

Han estat elaborats, cuinats i envasats. Aquests productes s’han sotmès a processos higienitzants que garanteixen la seva salubritat i seguretat, originals. Per al seu consum, solament és necessari escalfar-los. Pizzes, lasañas i altres preparats que poden consumir-se després d’escalfar-los.