Selector de continguts

Targeta d'enllaç al blog d'informació

Beneficis de la congelació

La congelació és un dels millors sistemes de conservació dels aliments, ja que permet temps de conservació més llargs que altres sistemes i en general afecta poc les seves característiques nutricionals i organolèptiques.

Actua per dos mecanismes principals: la baixa temperatura, que frena els processos químics i biològics, i la disminució de l’aigua disponible, ja que quan l’aigua és sòlida, ni els microbis ni les reaccions químiques la poden utilitzar, semblant al que passa amb la deshidratació.

BOLET CONGELAT RESTAURACIÓ / COL·LECTIVITATS

BOLET CONGELAT VENDA DETALL